0 312 231 47 84 - 0541 231 47 84 - bilgi@tutder.org.tr

Olağan Genel Kurul İlanı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Olağan Genel Kurulu 06 Mart 2021 Tarihinde Saat: 14.00 ‘de Akar International Hotel / Ankara’da Yapılacaktır.

Bu Toplantıda Yasal Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde İkinci Toplantının 13 Mart 2021 Tarihinde Aynı Yer ve Saatte Çoğunluk Aranmaksızın Yapılmasına Karar Verilmiştir.

Sayın Üyelerimize Duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2- Divan Seçimi ve Divana Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Dernek Başkanının Konuşması

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

6-Denetim Kurulu Raporunun Okunması

7-Bilanço Gelir – Gider Hesaplarının Okunması

8-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası

9-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması

10-Başkan Adaylarının Konuşmaları (İsteğe Bağlı)

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil Ve Yedek Üyelerinin Seçimi

12-Dilek Ve Temenniler

13-Kapanış